Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

 


W SP 56 trwa akcja TUSZ DO PAKI, której celem jest zbiórka zużytych tuszów z drukarek atramentowych. Środki uzyskane ze zbiórki firma Eko-system przekaże na zakup karmy dla zwierząt że schronisk.

 

 

 


Informacja od dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ

Miasto Łódź organizuje zbiórkę rzeczy z przeznaczeniem dla mieszkańców Ukrainy:
Potrzebne są:
koce termiczne, śpiwory, pościel, materace (w opakowaniach),
ubrania, płaszcze przeciwdeszczowe, bielizna damska, męska i dziecięca,
środki czystości, pieluchy dla dzieci i dorosłych, podpaski, ręczniki,
szczotki i szczoteczki, ręczniki papierowe,
talerze, sztućce, najlepiej biodegradowalne, silikonowe lub plastikowe,
maseczki, środki antyseptyczne,
woda butelkowana,
dania gotowe i w puszkach, makarony, suszone owoce, batony,
energetyczne, płatki śniadaniowe,
zapałki, baterie, latarki, świece,
zestawy wyposażenia medycznego.

Dary przyjmowane są:
w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek B, w kancelarii głównej:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00,
w sobotę i niedzielę w godz. 9:00 - 15:00,

w innych godzinach dary można zostawiać w dyżurce Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi,
ul. Piotrkowska 104, 
wejście od strony pl. Komuny Paryskiej.
Wszystkie osoby, które mają możliwość udzielenia jakiegokolwiek wsparcia proszone są o kontakt mailowy ukraina@uml.lodz.pl lub telefoniczny 42 638 49 99.
Szczegółowe informacje o powyższym przedsięwzięciu dostępne są na stronie: Pomoc dla Ukrainy

 


Uwaga- uczniowie, opiekunowie, nauczyciele naszej szkoły!
Ponownie organizujemy coroczną zbiórkę karmy dla schroniska na Marmurowej!
Jako szkoła robimy to od lat, bo głęboko wierzymy w słuszność takich przedsięwzięć !
I tym razem liczymy na Was wszystkich!

XXI Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych "Pokochaj czytanie" pod hasłem "Magiczna noc fantasy" - konkurs "Fantastyczne! Polecam"
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego razem z nauczycielami naszej szkoły zaprasza do udziału w konkursie uczniów klas IV, V i VI.

Szczegóły konkursu: XXI łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych

Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z p. Jolantą Jung (biblioteka) lub p. Wiolettą Wasilewską - Janek (informatyka)


Pomoc materialna
Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów, 94 - 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;
telefon:
42 272-65-65
42 272-65-66
42 272-65-67
email: pomocmaterialna@uml.lodz.pl
Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową, gdzie znajdują się również stosowne wnioski i oświadczenia - Stypendia i zasiłki szkolne.


 

 

Sposoby i zasady realizowania nauki na odległość w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi.

Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach jest: logowanie się do dziennika elektronicznego, obecność na zajęciach on-line. Odsyłanie prac domowych, praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są podstawą do wystawiania ocen i klasyfikowania.

1.Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny LIBRUS.

2. W prowadzeniu zajęć wykorzystuje się metody i techniki pracy na odległość, które realizowane są poprzez:

 • Microsoft Office 365i aplikacji TEAMS
 • epodreczniki.pl
 • gov.pl/zdalnelekcje
 • cke.gov.pl
 • lektury.gov.pl
 • Materiały własne i inne

Klasy I – III

 Nauczyciele:

 1. Nauczyciel loguje się do dziennika elektronicznego Librus codziennie od poniedziałku do piątku i przekazuje na konta rodziców zakres treści, zadań i materiałów do wykonania przez uczniów na dany dzień.
 1. Pracuje z uczniami zdalnie, wykorzystując następujące sposoby pracy:
 • prowadzi lekcje on-line w aplikacji Teams – co najmniej dwa razy w tygodniu, dzieląc klasę na grupy, jeśli jest taka potrzeba,
 • w dni, w których nie prowadzi lekcji w aplikacji Teams, przesyła uczniom zadania i materiały w postaci: prezentacji, filmów, linków, kart pracy ze szczegółowymi objaśnieniami,
 • prowadzi indywidualne konsultacje w aplikacji Teams, mailowe i przez dziennik elektroniczny,
 • podczas spotkań na Teamsie z uczniami dokonuje ustnej oceny wiadomości i umiejętności.
 1. W prowadzeniu zajęć wykorzystuje metody i techniki pracy na odległość, które realizowane są poprzez:
 • materiały Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – epodręczniki.pl, innych platform edukacyjnych.
 • materiały dostępne na stronach internetowych,
 • materiały dostępne na stronach internetowych MEN,
 • materiały własne i inne (np. wydawnictwo WSiP).
 1. Określa tygodniowy zakres treści nauczania i przekazuje go rodzicom z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów, zróżnicowania zajęć, możliwości psychofizycznych oraz specyfiki zajęć.
 2. Prowadzi 30-minutowe zajęcia on-line, zgodnie z ustalonym harmonogramem, z uwzględnieniem zajęć dodatkowych.
 3. Dokumentuje przeprowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym.
 4. Gromadzi i archiwizuje przesłane w Office 365, służbowego maila lub dziennik elektroniczny prace uczniów w formie skanów, zdjęć, filmów.
 5. Informuje rodziców o terminach konsultacji, zasadach oceniania uczniów, proponowanych ocenach semestralnych i rocznych.

Rodzice

 1. Zgłaszają problemy w opanowaniu wiadomości i umiejętności ich dzieci.
 2. Zgłaszają wychowawcy, że ich dzieci nie posiadają technicznych warunków do zdalnego nauczania.
 3. Rodzice przesyłają prace wyznaczone przez nauczyciela do oceny na służbowego maila, Teams lub dziennik elektroniczny.

Klasy IV- VIII

Nauczyciele:

 1. Prowadzą lekcje on-line w aplikacji Teams – co najmniej 50% tygodniowej liczby godzin, zgodnie z planem lekcji danego dnia.
 2. W dni, w których nie prowadzą lekcji w aplikacji Teams, przesyłają uczniom zadania i materiały w postaci: prezentacji, filmów, linków, kart pracy.
 3. Prowadzą indywidualne konsultacje poprzez Teams, pocztę elektroniczną lub dziennik elektroniczny.
 4. Podczas spotkań on-line udzielają uczniom informacji zwrotnej odnośnie ich wiadomości i umiejętności.
 5. Określają tygodniowy zakres treści nauczania i przekazują go rodzicom, z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez dziennik elektroniczny, z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów, zróżnicowania zajęć, możliwości psychofizycznych oraz specyfiki zajęć,
 6. Dokumentują przeprowadzenie zajęć w dzienniku elektronicznym.
 7. Gromadzą i archiwizują przesłane na Teams, służbowego maila lub dziennik elektroniczny prace uczniów w formie skanów, zdjęć, filmów.
 8. Informują rodziców o terminach konsultacji, ocenach bieżących, proponowanych ocenach semestralnych i rocznych.

Uczniowie:

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik (Librus), na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji, aktywnego uczestniczenia w lekcjach on - line i odsyłania prac w wyznaczonym terminie.

Rodzice:

 1. Wspierają dzieci w samodzielnym wykonywaniu prac.
 2. Zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 3. Mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr56 im. Bronisława Czecha od 1 września 2020r.

       


Zasady organizacyjne i zasady BHP obowiązujące w szkole:  

                                                

                                                     


Sposób postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.


Obowiązki rodziców/opiekunów w czasie zagrożenia epidemicznego.


Załącznik Nr1 do Procedury Bezpieczeństwa w SP56 w Łodzi w okresie epidemii COVID-19.

Regulamin świetlicy szkolnej w reżimie sanitarnym na podstawie wytycznych MEN i GIS.


W związku z pandemią prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

Wskazówki dla rodzica

 10 zasad dla ucznia

       

                                                                                                     

Pomoc psychologiczna dla uczniów w związku z pandemią Covid - 19

Dane kontaktowe do łódzkiego sanepidu:

42 253 99 00 - centrala Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
42 253 99 52, 42 253 99 53  - Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży


Podziękowania
Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 56  w Łodzi, pragnie serdecznie podziękować  za sprzęt komputerowy przekazany na rzecz naszej  placówki. Dziękujemy darczyńcom, którzy chcą pozostać anonimowi,  za życzliwość, jaką okazali w tym trudnym dla wszystkich czasie, a przede wszystkim za ich zrozumienie dla potrzeb uczniów i rodziców. Dzięki Państwa zaangażowaniu, uczniowie naszej szkoły będą mogli realizować zdalne nauczanie,  podnosić kompetencje cyfrowe oraz nie czuć się wykluczonymi. Państwa pomoc jest potwierdzeniem, że wśród nas nadal są ludzie wrażliwi na potrzeby innych i bezinteresownie pomagający w trudnych chwilach.
Do podziękowań za ten DAR SERCA łączę serdeczne pozdrowienia w imieniu swoim, a przede wszystkim uczniów.


Szanowni Państwo, przekazujemy informację odnośnie funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie Łodzi.

Infolinia dla rodziców


Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z pojawiającymi się w wielu krajach zachorowaniami na koronawirusa w ramach profilaktyki zdrowotnej:

 • Prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zwracajmy uwagę , by zasad tych przestrzegały również dzieci.
 • Apelujemy, by nie przysyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
 • Prosimy, by osoby dorosłe z objawami przeziębienia lub grypy nie przychodziły do szkoły.
 • Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi
Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
Pomorska 96, 91-402 Łódź, tel. 42 253 90
 Informujemy rodziców dzieci do 8 roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy im się zasiłek      opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00, ul. Pomorska 96, 41-402 łódź, tel. 42 253

 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56 W ŁODZI    Plik


Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:
Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,
94 — 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102; telefon:

 • 42 272-65-65
 • 42 272-65-66
 • 42 272-65-67

JEŚLI PAŃSTWO CHCĄ ZŁOŻYĆ DOKUMENT NA WIECEJ NIŻ JEDNO DZIECKO TO SKŁADAJĄ JE NA JEDNYM WNIOSKU.
DO POBRANIA ZE STRONY DOKUMENTY:
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej (24 KB)
Oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą (19 KB)
Oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia (18 KB)
druk wniosku o zasiłek (36 KB)
informacja o wydatkach kwalifikowanych (14 KB) druk wniosku o stypendium (55 KB) oświadczenie o wydatkach (15 KB)
ODNOŚNIK DO STRONY INTERNETOWEJ: stypendia i zasiłki


Informujemy, że Nasza Szkoła bierze udział w programie Office 365. Projekt ten  pozwala na darmowy dostęp nie tylko do oprogramowania biurowego, ale także innych przydatnych funkcji (jednolita poczta, dostęp do chmury itp.).


Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia
Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie LINK  tel. 042 638 59 69


Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi