KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców


 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna - egzamin ósmoklasisty

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

 

Informacja o sposobie organizacji i i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020.

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 egzaminu ósmoklasisty

 

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 - plik w wersji word 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020 -2021 - plik w wersji pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - komunikat MEN

 

 

 

 


 informacje pod adresem:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zdrowie/coronavirus-covid-19/lodz-przeciw-przemocy/

szczegóły również w zakładce DOKUMENTY

 

 


PODZIĘKOWANIA

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 56  w Łodzi, pragnie serdecznie podziękować  za sprzęt komputerowy przekazany na rzecz naszej  placówki. Dziękujemy darczyńcom, którzy chcą pozostać anonimowi,  za życzliwość, jaką okazali w tym trudnym dla wszystkich czasie, a przede wszystkim za ich zrozumienie dla potrzeb uczniów i rodziców.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, uczniowie naszej szkoły będą mogli realizować zdalne nauczanie,  podnosić kompetencje cyfrowe oraz nie czuć się wykluczonymi. Państwa pomoc jest potwierdzeniem, że wśród nas nadal są ludzie wrażliwi na potrzeby innych i bezinteresownie pomagający

w trudnych chwilach.

Do podziękowań za ten DAR SERCA łączę serdeczne pozdrowienia w imieniu swoim, a przede wszystkim uczniów.

 


 

 


Szanowni Państwo, przekazujemy informację odnośnie funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na terenie Łodzi.

 

Infolinia dla rodziców

 


DYŻURY SPECJALISTÓW 800 100 100 W NAJBLIŻSZYM TYGODNIU  

SZANOWNI PAŃSTWO,

INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 23.03-27.03.2020 KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE BĘDĄ MOGLI PAŃSTWO SKONSULTOWAĆ SIĘ Z:

·  PSYCHOLOGAMI (OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD 12:00 DO 15:00 I  W PIĄTEK  OD 12:00 DO 13:00)

· ORAZ Z PRAWNIKIEM (W PIĄTEK OD 13 DO 15). TERAPEUCI NIE BĘDĄ W TYM TYGODNIU DYŻUROWAĆ W TELEFONIE.

 

 


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 09 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szkołynie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; od 16 marca szkoła jest zamknięta
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 


 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

W związku z pojawiającymi się w wielu krajach zachorowaniami na koronawirusa,

w ramach profilaktyki zdrowotnej:

 

 • Prosimy o szczególne przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zwracajmy uwagę , by zasad tych przestrzegały również dzieci.
 • Apelujemy, by nie przysyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.
 • Prosimy, by osoby dorosłe z objawami przeziębienia lub grypy nie przychodziły do szkoły.
 • Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

 

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi

 

 • Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
 • Pomorska 96, 91-402 Łódź, tel. 42 253 90 00

 

 • Informujemy rodziców dzieci do 8 roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy im się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź, tel. 42 253 99 00
 • ul. Pomorska 96, 41-402 łódź, tel. 42 253

 

 

 

 


Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat zagrożenia wirusem grypy"

 

 


Egzamin ósmoklasisty 2020.

Zapraszamy do zapoznania sie z informacjami o egzaminie ósmoklasisty na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej -

https://cke.gov.pl/egzamin-ósmoklsisty

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Lektury  obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty

W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII i VIII.

Arkusze przykładowe egzaminu ósmoklasisty

Materiały do ćwiczeń: jęz. polski, matematyka, jęz. obcy

Arkusze 2019 - egzamin ósmoklasisty


 

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 56

 


 
TERMINARZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PLIK

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 56 W ŁODZI    Plik


Stypendia i zasiłki szkolne.

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:

pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 — 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102; telefon:

 • 42 272-65-65
 • 42 272-65-66
 • 42 272-65-67

email: pomocmaterialnaguml.lodz.pl

JEŚLI PAŃSTWO CHCĄ ZŁOŻYĆ DOKUMENT NA WIECEJ NIŻ JEDNO DZIECKO TO SKŁADAJĄ JE NA JEDNYM WNIOSKU

DO POBRANIA ZE STRONY DOKUMENTY:

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej (24 KB)

Oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą (19 KB)

Oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia (18 KB)

druk wniosku o zasiłek (36 KB)

informacja o wydatkach kwalifikowanych (14 KB) druk wniosku o stypendium (55 KB) oświadczenie o wydatkach (15 KB)

 

ODNOŚNIK DO STRONY INTERNETOWEJ:

uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ 

 


Informujemy, że Nasza Szkoła bierze udział w programie Office 365. Projekt ten  pozwala na darmowy dostęp nie tylko do oprogramowania biurowego, ale także innych przydatnych funkcji (jednolita poczta, dostęp do chmury itp.). Poniżej list z Wydziału Edukacji, miłej lektury.

Szanowni Państwo,

Z ogromną satysfakcją informuję, że możemy rozpocząć 1 etap wdrażania oprogramowania OFFICE 365  w łódzkich placówkach oświatowych. 

Drodzy Państwo, jak wiecie oprogramowanie OFFICE 365, które miasto kupiło w celu ujednolicenia systemu informatycznego oraz sposobu zarządzania i komunikacji w łódzkiej edukacji zawiera w sobie dwa warianty użytkowania:

 • Wariant ON – LINE to znaczy korzystanie z najnowszych wersji aplikacji wchodzących w skład oprogramowania OFFICE 365 wraz z niezliczoną ilością usług stanowiących niezastąpione narzędzie  w Waszych menadżerskich rękach oraz w pracy dydaktycznej nauczycieli z uczniami i ich rodzicami, wymagający dostępu do Internetu.
 • Wariant OFF – LINE (stanowiący uzupełnienie wariantu ON – LINE) to znaczy korzystanie z najnowszych wersji aplikacji wchodzących w skład oprogramowania OFFICE 365 na każdym komputerze służbowym będącym na stanie placówki, którego parametry umożliwią bezpośrednie ich zainstalowanie.

Te dwa warianty to dostęp dla nas wszystkich do usług i aplikacji w OFFICE 365 dedykowanych specjalnie dla edukacji. Wszyscy będziemy mogli korzystać, między innymi z:

 • jednorodnej poczty e-mail,
 • wirtualnego dysku OneDrive o pojemności 1TB dla każdego,
 • nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze, dostępnych w dowolnym miejscu  i  czasie, z dowolnego urządzenia,
 • aplikacji edukacyjnych np. takich jak: Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Forms,
 • pełnej wersji pakietu Office do instalacji na 5 komputerach, 5 tabletach i 5 smartfonach do użytku prywatnego.

Oprócz popularnego pakietu biurowego, za pomocą którego można tworzyć dokumenty indywidualnie, OFFICE 365 stwarza szansę na tworzenie dokumentów zespołowo. Umożliwia korzystanie z bezpiecznej poczty z zastosowaniem ujednoliconych adresów, tworzenie interaktywnych multimedialnych publikacji, uruchomienie szkolnego kanału filmowego, organizowanie telekonferencji, stworzenie szkolnej strony internetowej – bez kosztów hostingu, wspieranie lekcji poprzez e-learning i współpracę on-line.

Z poważaniem,
w uzgodnieniu z p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji
Jarosławem Pawlickim.
Natalia Czepiczek
Oddział Organizacji Szkół Publicznych
Wydział Edukacji
Departament Spraw Społecznych
Urząd Miasta Łodzi

 


Dotychczasowy adres szkoły sp56lodz@poczta.onet.pl od dnia 1 września 2018roku przestał być adresem kontaktowym Szkoły Podstawowej nr56 w Łodzi.

Nasz nowy adres: kontakt@sp56.elodz.edu.pl


 

 

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

 Jak dostać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nie musisz iść do urzędu. Jużod 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

 Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69

 


 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi

 


 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW
LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA


 

przydatne linki:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
Rzecznik Praw Dziecka
Bezpieczny Internet
Dziecko w Sieci
Sieciaki .pl
Ochrona rodzicielska komputera
Kontrola rodzicielska - bezpieczeństwo dzieci w sieci